Referat af bestyrelsesmøde 2/11-2020

1.a) kassekladdeb) kassekladde webbestyrelsec) energiopfølgning mail 200909 0846 og 201030 1210d) AAB ønsker at at besøge afd.bestyrelsen se mail se mail fra BLS 200903 0840e) egenkontrolskema 3 kvt. Udfyldes senest 15/11 se mail 201008 1207.Ad a) okAd b) okAd c) okAd d) 7/12 kl. 1700Ad e) Skemaet udfyldt.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk  
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Falck ErhvervAbonnement er pr. 1/8/2021 ændret til brandtæppe; pulverslukker og nødhjælpskasse.Skadeshjælp er fravalgt; da ejendommens forsikring via skadesservice typisk vil dække sådanne hændelser.Taget til efterretning.
3.3.Kommunikationsbudget 2021 er opstillet af AAB.Taget til efterretning
3.4.Anders Andersen tilbyder at passe sne/is opgaven. Se mail 201001 1158.Afslået. Vi spørger Gert
3.5.Trappevask og efterladte effekter.Trappevask fotograferer fremover effekter, der henstår på etagerepos.Bestyrelsen vil tilskrive relevante beboere, om straks at fjerne effekter fra trapperum.Effekter, der fjernes fra trapperum vil midlertidigt blive henstillet i storskralderum med hængelås. Varmemester har nøgle.Taget til efterretning.
3.6.Vedligeholdelsesreglement.Formanden har drøftet flyttelejligheder med AABs driftschef Rasmus Milling.Varmemester deltager i alle flyttesyn og vil give AABs inspektør inspiration, så alt relevant medtages i synsrapporten.Driftschef vil sende kopi af gældende vedligeholdelsesreglement.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt 7/9 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 7,3% Budgettet godkendt på medlemsmødet 22/9.
6.2.Indretning af gård Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt.
6.4.Opskuring af trapper.Godkendt.
7.1Datoer for næste møder.Kontortid hverdage kl. 0730-08:009/11 2020 1600 Vinduesmøde23/11 2020 1600 Vinduesmøde7/12/2020 1600 Vinduesmøde7/12/2020 1700 Besøg af kontroludvalget7/12/2020 1700 bestyrelsesmøde