Referat af bestyrelsesmødet 7/12-2021

1.a) Kontrolbesøg fra hovedkontoret b  kassekladde c) kassekladde webbestyrelse d) energiopfølgning mail 201126 1012 e) Svar med dato. Årligt DV planmøde er af ny driftskoordinatorforeslået til mellem kl. 07-16 i februar.  Ad A) via skype og via telefon Ad b) kassekladde afskaffet Ad c) ok Ad d) ok Ad e) minus uge 7 kl. 1600
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.2Rotter i gården. 28/11 er rotte set på køkkentrappen i nr. 30. Den ble lukket ud i gårde og er ikke set siden. Kommunen har besigtiget gården, men da der ikke var synlige tegn på rotter afvistes at opsætte fælder.Vi beder alle lejere om at holde udkik og ringe til kommunen, hvis de ser noget.   Der er opsat sedler i alle opgange om t skrald ikke må efterlades i gården eller på køkkentrapper. Al affald skal atid i lukket skraldpose kastes i mobilsuget.  
3.3.Afd. 9 er uden kontantkasse. Fremover opfordres alle lejere til at betale via mobilpay fx for leje af beboerlokale mv. 
3.4.Router til afd.kontorets internet er defekt.Kasserer har 25/11/2020 opdateret firmware; router fungerer atter.
3.5.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.   Kommunen har 27/11 afleveret nye skilte om sortering til opsætning.Formanden har 30/11/2020 sendt foto til kommunen af afd. 9’s skraldeplads en tilfældig mandag morgen i oktober med de nye containere overfyldte af restaffald, som desværre ikke nåede frem til skraldsuget.   Ingen reaktion.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Licitationsproces i gang 4/12/2020 udbudsmateriale sendt til fem entreprenører.  
6.2.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.3.Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført primo december.
6.4.Opskuring af trapper.Godkendt.
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 -4/1/2021 1700 bestyrelsesmøde