Referat af bestyrelsesmøde 26/10-2023

Tilstede: Camilla, Sussi, Steen BJ og Steen L

Godkendelse af standard for drift og serviceaftalen

Serviceaftalen gennemgået og tilrettet med driftleder og klar til at blive lagt i Dokunote.

Overblik over Gerts arbejde/pligter. Driftleder beder Gert gå gennem standarden og kommentere på den.

Vi ønsker os et årshjul for vores pligter/samarbejde med driftleder.

Madam Bum affaldscontainer

Den kan flyttes til midten af gården. Gert kan anvise plads.

Spørgeskema om køkken status

https://forms.gle/5rDraUKGF6PPRMeR7 sendt ud.

Forbedring af kommunikation med beboerne

VI skal se på ophængnings modeller for at få opslag i gård eller på bagtrapper. Steen finder leverandøren frem fra sidst. Kigger på løsninger på vinduet på døren til bi-trapper.

VI bede have beboere at lægge e-mail på boligbasen.aab.dk så vi undgår papir.

Forbedring af adgang til cykelkældre

Camilla vil gerne have slisker i begge sider på trappen. Automatiske dørpumper.