Altan til gård 2025

Boligforeningen oplyser at man er godt på vej med altanprojekt som startede i 2019.

Man ikke kan melde sig til, eller fra, projektet mere. Det er endeligt afklaret for længe siden.

Siden låneoptagelsen blev godkendt af beboerne, på seneste afdelingsmøde, har Boligforeningens repræsentant gennemgået projektet med rådgiver og altanfirmaet som kontrakt indgås med.

Altanfirmaet udarbejder et myndighedsprojekt over de næste 5 måneder.

Derefter sendes ansøgning om byggetilladelse til kommunen. Det tager fra 3-9 måneder at godkende ansøgningen.

Når vi modtager byggetilladelsen, projekteres færdigt over ca. 5 måneder og produktionen af altaner, værn og altandøre sættes i gang.

Opstart af byggeplads forventes i december 2024. Altaner forventes at være færdige medio april 2025.