Referat af bestyrelsesmøde 3/11-2022

Beboerlokale

Lokalet bliver klar til brug/udlejning 18/11.

Videoovervågning I port

2 kamera er monteret i loften i porten.

Elektronisk låsesystem

Efter mødet har vi haft møde med en leverandør omkring en løsning. Afventer svar på spørgsmål som kom op på mødet.

På nye døre skal låseblikket skiftes (kontor/beboerlokale, cykelkældre mv.) Det ledte til spørgsmål 1) fordi de nye ikke nødvendigvis virker med 3-punkts lås i dør og 2) om de kan fås med et greb som minder lidt mere om de fine nye greb fremfor et med noget mere moderne 3) om vi kan få dem i messing.