Referat af bestyrelsesmøde 11/1-2023

Tilstede: Pernille, Camilla, Steen

1. DV Møde

Vi afventer Steen BJ er tilbage

2. Afdelingsmøde

5/9-2023

3. Egenkontrolskema

Svaret til Steen BJ på de 5 spørgsmål som bestyrelsen har.

4. Beboerlokale

Betaling? Kører det? Skal vi have ændret kontrakt så man skal notere kontonr til tilbageførsel så Gert bare kan sende den til økonomi når nøgler er returneret? Ja.
Ny reservation, Camilla kan nu komme ind, husk at tjekke datoer. Vi kan desværre ikke rumme formiddag/eftermiddag-aften booking på samme dag men det er som det er.

5. Beboerlokale

Pernille skriver til Steen BJ omkring penge til kaffemaskine, termo-kander, 5 x potteplanter med planter. Gert orienteres om ugentlig vanding.

Camilla vil lave inventarliste. Gert orienteres om at vi gerne ser at der ses på hvis større ting er ødelagt, f.eks. fade og karafler etc. til en værdi over 50 kr. Disse bør fratrækkes depositum og noteres på liste til gen-anskaffelse.

6. Altan til gård

Steen L hører Simon og Steen BJ om status på tilbagemelding samt hvordan indkaldelsen vinkles.

7. Nøgleprojekt

14/2 møde med leverandør.

8. Gårdprojekt

Pernille skriver til Paalson og Steen BJ om pris på projektforslag.