Referat af bestyrelsesmøde 3/9-2020

Nr.DagsordenReferat
1.a)Medlemsmøde 22/9 Fristen for at aflevere indkomne forslag skal ligge tre uger inden mødet så beboerne har to uger til at fremsætte deres forslag senest. 01-09-2020 kl. 19. Endelig dagsorden med forslag og bilag skal udsendes to uger før mødet. 08-09-2020 b) kassekladde c) energiopfølgning mail 200721 12:01 d) budgetopfølgning 2.kvt mail 200722 14:49 (er delvist besvaret 22/7)A) ok b) ok c) ok d) ok  
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt.De sidste køkkener er nu synet af inspektøren. Desværre har et køkken fået alvorlige anmærkninger; leverandøren er bedt om udbedring.   Udbedring er gennemført 28/8. Sagen er lukket.
3.2KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.3Ista opsætter databoks i alle hovedtrapper til brug for fjernaflæsning af radiatorvarme. Nøgle til gadedøre udlånt til montøren i uge 35?Er gennemført.
3.4.  
3.5Legeplads  Bue på legestativ mod VF er rådnet.Tømrer er bedt tage affære.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. 
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt    Kommunen fastholder, at der skal isættes koblede vinduer, så 1918 udseendet bliver genetableret. Der udarbejdes et nyt anlægsbudget på baggrund af mere realistiske priser til brug for medlemsmødet i september. Anlægsbudget forventes pt. på 34 mio kr. 20/5 besøg hos vinduesfirmaet Frovin. Der er bestilt opsætning af to prøvevinduer (Frovin) (gård og gade) og en ny sålbænk til gårdsiden i nr. 67 stuen. Nyt anlægsbudget ovenpå erfaringerne fra prøvevinduer/sålbænkløsning.   Som led i forberedelsen af udbudsmateriale gennemføres en drone registrering i uge 26.   Primo juni er materiale sendt til kommunens arkitekt for godkendelse.   Prøvevinduer er opsat i uge 28   Nyt jern i karnap vf67 koster 0,5 mio kr. er medtaget i anlægsbudget for vinduer   Møde med kommunens  arkitekt ved de isatte prøvevinduer tirsdag 18/8 kl. 0845.   28/8 nyt anlægsbudget 34,3 mio kr. fra byggeøkonomi huslejestigning 8%  
6.2.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.4.Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages.Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13. Status ca. 20 boliger mangler. ISTA er 29/5 bedt om at opsætte varmemålere hos de sidste. ISTA sender varslingsbreve.   Ista er gået i gang 24/8. Opsætning er gennemført.
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 14/9 1600 evt. Vinduesmøde – skype 22/9/2020 Afdelingsmøde 5/10/2000 1700 bestyrelsesmøde