Referat af bestyrelsesmødet den 29/6-2020

1.Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budget 2021   Efterårskonference 2020 er aflyst.    OKOKIkke modtaget.Renskreven version er godkendt.Tages til efterretning.
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1Den gamle ordning med nye køkkener mod huslejeforhøjelse er ophørt.De sidste køkkener er nu synet af inspektøren. Desværre har et køkken fået alvorlige anmærkninger; leverandøren er bedt om udbedring.
3.2KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.3DronefotograferingFotografering er gennemført 26/6. Resultatet indgår såvel i vinduesprojektet som i effektiviseringsprojektet med opmåling af alle arealer i afd. 9
3.4.Regnvand trængt ind i kælderrum nr. 18Brønd i gården er repareret af varmemesteren.
3.5LegepladsBue på legestativ mod VF er rådnet. Vi beder tømrer tage affære.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. 
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt    Kommunen fastholder, at der skal isættes koblede vinduer, så 1918 udseendet bliver genetableret. Der udarbejdes et nyt anlægsbudget på baggrund af mere realistiske priser til brug for medlemsmødet i september. Anlægsbudget forventes pt. på 34 mio kr. 20/5 besøg hos vinduesfirmaet Frovin. Der er bestilt opsætning af to prøvevinduer (Frovin) (gård og gade) og en ny sålbænk til gårdsiden i nr. 67 stuen. Nyt anlægsbudget ovenpå erfaringerne fra prøvevinduer/sålbænkløsning.   Som led i forberedelsen af udbudsmateriale gennemføres en drone registrering i uge 26.   Primo juni er materiale sendt til kommunens arkitekt for godkendelse.   Prøvevinduer opsættes i uge 29.  
6.2.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.4.Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages.Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13. Status ca. 20 boliger mangler. ISTA er 29/5 bedt om at opsætte varmemålere hos de sidste. ISTA sender varslingsbreve.  
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 10/8 2020 1600 Vinduesmøde 10/8/2020 1730 bestyrelsesmøde 7/9/2000 1830 bestyrelsesmøde 17/9/2020 Afdelingsmøde