Referat af bestyrelsesmøde 3. marts 2014

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste. OK, energi OK, bortset fra el, hvor overskridelse skyldes trapperenovering, Restanceliste gennemgået

2. Godkendelse af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK

3. Indkommen post/e-mails.
Medlemsmøde 16/9 kl. 1900 Palle er OB medlem.
Energirapport fra Gejlhede gennemgåes næste møde, afdelingen har scoret ”D”.

4. Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager(fakturaer og mangellister),
forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv Steen budt velkommen.
Henrik laver backup

5. Afdelingsmøde. Referat og opfølgning. Eksord. afdelingsmøde 19/3 kl. 19:00.
Referat udsendes med indkaldelsen.
Stik placeres i entré ovenover entredør.

6. Beboersager: Lukket punkt Lukket punkt.

7. Opfølgning af projekter, herunder signallevering og internet. Delvis lukket punkt
Trappeprojekt:
Ringekontakter på entrédøre er tidligere besluttet fjernet. Palle skaffer pris.
Der er ikke brugt af midler til uforudsete udgifter.
Badeværelser, fuger koster 500 kr. for udskiftning af fuger, tilbudet er modtaget fra underentreprenør til trappeprojektet.
Kontroltilbud fra Sikova er på 4180 ex moms kr.

8. Forsikringssager: Opfølgning og Status.
OK

9. El firma Lukket punkt Lukket punkt

10. Rengøringsfirma Lukket punkt
Lukket punkt

11. Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan.
Udskydes til næste møde.

12. Kontorvagter 1800-1830 og datoer for næste møder 1830-2000.
7/4 kl. 18:30