Referat af bestyrelsesmøde 30/5-2023

Tilstede: Camilla, Pernille og Steen

Brand Tjek

DV-koordinator anbefaler at vi får et “brand tjek”. Camilla kontakter driftsleder.

Gård

Pålsson skal rykkes igen for overslag for projektering. Pernille tager fat.

Camilla kontakter driftsleder for at bede om at Gert vander og iøvrigt rydder cykler der flyder op.

Afdelingmøde varsling

Steen sender noget ud.

Hvem godkender reservation af beboerlokale?

Det må vi alle se om vi kan huske. Steen hører om Gert kan få adgang.

Elektroniske nøgler

Er startet med opsætning i E18/20. Gert koder nøgler, men afventer næste levering.

Pernille skriver til driftsleder for at høre om tidsplan.

Fiberby kontaktperson

Steen registrerer sig.

Beboerlokale

Planter, Pernille rykker på det nu da driftsleder er tilbage.