Referat af bestyrelsesmøde 27/2-2023

1) Budgetopfølgning

Udført uden bemærkninger.

2) Blandede lejemål

I forlængelse af nedenstående har Team jura bedt mig om at gøre jer opmærksomme på, at der I jeres afdeling findes blandede lejemål, altså lejemål, hvor der både er erhverv og bolig og på jeres kommende afdelingsmøde, vil vi bede jer fremsætte forslag om, at afdelingen giver en forhåndsgodkendelse til, at de pågældende lejemål løbende ved genudlejning skal omdannes til rene boliger.

Forslag som afdelingsmødet skal stemme om, er:

  1. 1. Forhåndsgodkendelse af, at de blandede lejemål i afdelingen løbende ved opsigelse omdannes til rene boliger. Vi anbefaler, at forhåndsgodkendelsen er gældende i 5 år.
  2. 2. En evt. økonomisk ramme for istandsættelsen og omdannelsen.

Hvis I har spørgsmål til forslaget om blandede lejemål, er I velkomne til at skrive til teamjura@aab.dk.

Vi er ikke interesserede i at lave noget om her.

3) Elektroniske nøgler

Steen L skriver til Steen B at vi gerne går videre med seneste tilbud. Skriver også til IT for at høre om hvordan vi gør med software/backup.

4) Beboerlokale

Planter til lokale og kontor. 8.000. Plakater, Pernille finder noget. Vi mener der mangler siddepladser og bord i lokalet og vil flytte det som står på kontor. Pernille tager fat i Steen B/Gert.