Referat af bestyrelsesmøde 4/1-2024

Tilstede: Camilla, Sussi og Steen L

Beboerlokale

Åbningstider hverdage

Der har været en dialog omkring udlejning indenfor Gerts arbejdstid.

Herefter er det besluttet at begrænse udlejning i hverdage til kl. 12-23 for 500.

Skade på bord

Gert rykkes for pris på bordplade og alternativ afslibning. Bestyrelsen er enige om at det må afhjælpes.

Egenkontrolskema

Steen returnerer til Steen BJ.

Køkken via kollektiv råderet

Steen genstarter dialog med Boligforeningen.

Oplæg til Gårdprojekt

 • Kommentarer/spørgsmål til Bo
  Storskrald/farligt affald – hvor kan det placeres?
  Barnevogne placering?
 • Hvordan/hvornår inkludere i DV plan
  Videresendt til Steen BJ. Camilla skriver til Christian og hør hvad han tænker om at få planlagt gårdprojekt og koordineret med øvrige planer for kloak/belægning.
 • Nyt møde i gårdudvalg
  Camilla hører udvalg om de har bemærkninger.

Gård (bede, legeplads mm) de næste 2 år

Servicekontrakt med gartner som kan komme et par gange om året og vedligeholder det grove grønne.

Jessica har ytret at hun, og andre beboere, muligvis var interesseret i at være med til at vedligeholde øvrige plantekasser.

Sussie undersøger med Christina om hun er med gårdudvalget.

Affaldssortering

Sussie, Camilla og Gert skal koordinere tiltag omkring affaldsområdet.