Referat af bestyrelsesmøde 4/12-2023

4/12-2023 kl. 17, Beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37

Tilstede: Camilla, Sussi og Steen L

Adgang til cykelkældre

Det er åbenbart ikke sat i gang?  Gert venter på vores bekræftelse af ramper til trapperne (se mail fra Gert fra 7 nov) og dørholdere. Hermed godkendt med den lille ændring, at vi flytter barnevognskælder til det mindre rum ved VF69.

Dørstoppere til barnevogns- og cykelkældre

Camilla har forslag til alternativer.  https://www.carl-ras.dk/search/?sortType=0&page=1&search=D%C3%B8rholder

https://www.carl-ras.dk/doerholder-t-gulv-256/?product=40393508/40393508 til cykelkældre.

Der er en anden model Camilla linker til den model som kan bruges til barnevognskælder.

Forslag til ny barnevogns kælder, samt oprydning i alle barnevogns- og cykelkældre

Omdannelse af kælder E22 til cykel, eventuelt den lille V69 til barnevogn. Camilla arbejder videre med det. 

Cykeloprydning

Steen har fulgt lidt op på de emner som henstår. Vi kan ikke lade ting stå permanent placeret i gården, når de ikke bruges.

Sussie taler med beboer om ladcykel.

Gerts ide om at lave ladcykelparkering mellem 24 og 26 er vedtaget. Sussie taler med Gert. Kommunikation sørger Steen for når Sussie og Gert har en tidsplan.

3 nye hynder og 10 stole?

Hynder; 3 til beboerlokale, 2 til kontoret. 1.800 pr/stk. Luxushynde LxBxH = 100x39x12cm Valencia 2117 Cashmere. Bent Hansen. Camilla bestiller via Gert.

Stole; 6 til beboerlokale, 4 til kontor. Ca. 15.000 totalt. T1 Cross Hair, Black tube/Oil. TAKT A/S – Store Kongensgade. Camilla bestiller.

Office.com

Skal/kan vi blive enige om at vi kører arkiv på den platform som AAB stiller til rådighed?
Som nævnt har vi fået et Microsoft Teams team med et fælles fil-område her.

Vedtaget.

Beboerlokale udlejning i dagtimer

Camilla taler med Gert.