Referat af bestyrelsesmøde 9/11-2023

Tilstede: Camilla, Sussi og Steen L

Adgang til cykelkældre

Igangsættelse og færdiggørelse på mandag. Nyt forslag om dørpumper. Det kan ikke lade sig gøre med de nuværende døre. Camilla undersøger om man kan lave en manuel måde at holde dør åben. Der etableres ny alu profiler på trapper.

Skilte på bi-trappedøre/port

Vi bestiller 2 med sort ramme og tester på kontordøren.

1 stk. til port.

Budgetopfølgning 3. kvartal

9.000 til gaver og sammenkomster i budget. Tænker bestyrelsen skal give sig selv en julegave? Kunne være i niveau med det som en arbejdsgiver må give skattefrit

Bestyrelsen overvejer ønsker indenfor rammen og melder ind til Steen L.

Det ser ud som om vi igen kan nedsætte priser i vaskekælder! Steen L undersøger og vender tilbage. Vi afventer lige årsafslutningen inden vi gør mere.

Køkken spørgeskema

Steen hører Gert om han kan udfylde nogle af dem som mangler og så kan vi levere det ind til driftskoordinatoren.

Færdiggørelse af Standard for Drift

Vedligehold af legeplads og andet på årshjul. Camilla arbejder videre med den.

Inspektionsrapport Legeplads

Arbejdet bliver sat i gang og alle kritiske emner bliver repareret.

3 nye hynder til beboerlokalet.

2 til beboerlokale, 1 til kontoret også. Camilla finder leverandør.

Julebelysning

Ja, Gert sætter det op i år.