Referat af bestyrelsesmødet 1/3-2021

Dagsorden til bestyrelsesmødet den 1. mar.2021 AAB afd.9. Dagsorden
1.a) Stikprøve kassekladdeb) Årligt DV planmøde c) Vedligehold af plantekummer i gården. Se tilbud i mail 210212 0813.d) YouSee brochurer – har vi behov? Se mail 210215 1805e) Fiberby opgadering/forebyggelse vedligehold se mail 210218 0843f) Støj i gården a) Stikprøve gennemgået. Alt OK.b) Udkast til DV Plan 2022 gennemgået. Godkendt.c) Supplerende tilbud i træ hhvstål indhentes.d) Nej tak.e) Nej tak.f) Opslag om gældende regler sættes op i hovedtrappe.Pernille undersøger om skilte til opsætning i gården. 
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage. Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk 
3.2.Opsætning af nye varmemålere. Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør har sendt varsel om tidspunkt direkte til lejer.Montørens besøg er fastsat til 2/3 mellem kl. 0800-1000.Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.Inspiration medlemsmøde 2021• Resultatet af beboerundersøgelse gennemført i feb 2021• Altanregulativ se fx hos afd. 1• Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012 • Støj i gården 
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende. Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne. Pernille laver forslag. 
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0 Beboersager:Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt  Kontrakt med HovedstadensBygningsentreprise er underskrevet af AABs direktør. Måling af vindueshuller pågår. Det forventes at der skal måles indefra boligerne i bl.a. 61 og 63. Advis bliver udsendt.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper.Tilbud modtaget fra Maler-JohnMaler har færdigmalet.
6.3Opskuring af trapper.Er bestilt.Forventes udført i marts.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses.Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.Morten har lavet et oplæg.
7.1Datoer for næste møder Kontortid hverdage kl. 0730-08:0012/4/2021 1700 bestyrelsesmøde16/9/2021 Årligt medlemsmøde