Referat af bestyrelsesmødet 1/2-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde c) Egenkontrol 2020 se mail 210128 08:54 d) Nyhedsbrev vinduesprojekt kladde 210129 14:08 e) stikprøve kassekladde  Ikke modtaget2/2 kl. 1600Udfyldtpå mødetKontaktadresse skal påføres vedr. Evt. beboerspm.Intet at bemærke
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails. Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk   
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk
3.2.Opsætning af nye varmemålere.   Der er nogle få lejere, der desværre stadig mangler opsætning. ISTAs montør sender varsel om tidspunkt direkte til lejer. Gebyr for forgæves besøg opkræves af ISTA.Vi afventer færdigmontering.
3.3.10/1/2021 kl. 0030 brandvæsenet tilkaldt til Alsgade 24. Heldigvis skyldtes kraftig røgudvikling kun mad, som desværre var brændt på.Opmærksomhedspunkt hermed videregivet.
3.4.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.  Opslag på dansk og engelsk om skraldhåndtering, der skal opsættes på køkkentrappedøre og opslagspladsen på hovedtrapperne.   Pernille laver forslag.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Hovedstadens Bygningsentreprise har vundet licitationen.   Nyhedsbreve omdeles i alle lejeres postkasser.
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021  
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
6.4.DV-Plan 2020: Beboerlokalet renoveres i forbindelse med vinduesudskiftningen. Fx skal radiatorer og loftshøjde tilpasses. Tilkøb arkitekthjælp?Referencer fra to arkitekter indhentes.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 2/2/2021 1600 DV-møde teams 1/3/2021 1700 bestyrelsesmøde