Referat af bestyrelsesmødet 1. februar 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste aktivitetsopfølgning 2015.

 

OK, OK, ikke gennengået.

Liste gennemgået. Kasserer sender resultat til AAB.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016.

 

Gårdlaug:

Plantekasser i gården.

Gårdlauget har lavet et skriv om tanker og ønsker med udlejning og opsætning af nye plantekasser.

Nye plantekasser foreslås opsat bag cykelskuret mod Ny Carlsbergvej. Ønske om økonomisk dækning af udgift.

Tilladelse til at fjerne eksisterende kasser.

Bestyrelsen ønsker

  • en tegning,
  • antallet af interesserede beboere (skal spørges!)
  • antallet på kasser, der er behov for og udgiften hertil –
  • at der i en forsøgsperiode, anvendes pladsen langs bøgehæk udfor 18-22

Fastelavnslauget/Fritisudvalget er bevilget dækning af udgifterne, max 1.500 kr.

4. 4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Særskilt møde om gennemgang af isyn og omvendt fakturagang for alle bestyrelsesmedlemmer.

Ny skærm til kontorets computer – Steen indkøber.

5. 5. Beboersager: Lukket punkt. Lukket punkt
6. 6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.

Havemanden bestilles til at styne vinvæksten på nordgavlen og vedbend på sydgavlen. Palle bestiller besøg af  havemand, til afklaring om evt. anden plantevækst skal stynes..

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning efter indstilling BPU.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%.

7. 7. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme.

Palle indhenter tilbud – til brug for bestyrelsen.

8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

7/3 2016 1800 kontorvagt Hanne

7/3 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde