Referat af bestyrelsesmødet 11. januar 2016

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning

OK, OK, ikke gennengået.

Ingen budgetopfølgning.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016. Habilitetserklæring. Kasserer har skrevet mail til Sune R. Jeppesen i hovedkontoret. Vi beder om at konti for ikke-bestyrelsesmedlemmer nedlægges.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Ny  procedure omkring fakturaer ved flyttelejligheder. Kasserer overvejer og orienterer på næste møde.

30,4h. fugtskader ved vindue. Arkitekt Seifert har skaffet tilbud fra Hovedstadens Bygningsentreprise for udbedring til 1845 kr. plus moms

Herlev Kloak skal tilføjes akutkontaktlisten (tilstoppede faldstammer).

5. Beboersager:

Lukket punkt.

Lukket punkt.
6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Casper Skou, Havnegade ønsker møde, når Klaus Nielsen er færdig med projektforberedelse (kloak, badeværelsesfuger, køkkendøre gårdniveau).

Havemanden bestilles til at styne vinvæksten på nordgavlen og vedbend på sydgavlen. Palle bestiller besøg af  havemand, til afklaring om evt. anden plantevækst skal stynes..

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet 75 % dækning efter indstilling BPU.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%.

7. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare. Gert har gemt de gamle bogstaver, så vi kan få lavet de samme.

8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

1/2 2016 1800 kontorvagt Palle

1/2 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde