Referat af bestyrelsesmødet 14. april 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer, budgetopfølgning, årsregnskab 2014 OK, OK, ikke set, årets overskud 3359 kr.Tilskud fra landsbyggefonden 808000 er endnu ikke modtaget. Palle spørger Vivi.
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Indkommen post/e-mails. intet
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Flyttesager arkiveres på serveren i Havnegade, såvel flytteopgørelser (kopi af kassererens mail med regnskab) som mangellister. 
5. Beboersager og erhvervslejemål.  Lukket punkt
6. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker mv. Tilbudsmateriale vedr. ventilationskanaler og fuger i badeværelse er under udarbejdelse hos Dawid. 

Køkkener: Seifert klarmelding fra Manley om klarmelding, som ikke kan anerkendes af beboer, da mangler ifølge afleveringsforretning ikke er udført. Seifert vil være OBS på at beboer klarmelder førend håndværkerbetaling anvises til udbetaling. Palle drøfter med Seifert.

 

Kloakker renoveres: overslag på 525.000 kr. fra Aarsleff plus moms. Grænsen for licitation er 400.000 kr.

 

Vi drøfter med Dawid på DV–planmødet i første halvdel af maj.

7. MUS samtale Lukket punkt
8. DV plan Møde med Dawid her i løbet af maj 2015.Udskiftning af varmemåler.
9. Affaldshåndtering Hanne har lavet et oplæg, der udsendt med dagsordenen. 

Det overvejes i samråd med Gert at sorteringscontainere fyldes én ad gangen, når fyldt stiller Gert ny tom container frem og fjerner den gamle.

 

1 prøve på egnede skraldsugaffaldsposer à á 3 (ALDI) udleveres til alle beboerlejligheder.

 

Låsesmeden spørges om at skifte rukolåse med håndtag på alle skraldsug. (Hanne)

 

Projektet søsættes 1/6 med orienteringsskrivelse til beboerne. (Hanne).

 

10. Forsikringssager. OK
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. Kontorvagt 4/5 2015 1800 v/Hanne og Palle.Bestyrelsesmøde 4/5 2015 1830