Referat af bestyrelsesmødet 2. marts 2015

1. Kassekladde, energirapport, restancer OK, OK, ikke set
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Budgetopfølgning. Årsregnskab 2014 Forventet overskud 460.000 kr.
4. Dato for afdelingsmøde. Onsdag den 16/9/2015 kl. 1900Palle undersøger datoen.
5. Indkommen post/e-mails. TT-netværket har opsagt én antenneplads pr. 31/8 2015. 

Gert ferie uge 13 23/3-29/3, Claus vikarierer.

 

6. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Kvitteringer for nøgler og vaskekort drøftes på næste møde. 

Flytteregninger samles og arkiveres i stålskab, når flytteregnskabet er lavet.

Der skal være særskilt opgørelser og bilag vedr. fraflytter inkl. vurderingsrapport. Kasserer arkiverer elektronisk.

 

Mangelliste mv. vedr. tilflytter arkiveres af Hanne.

 

7. Beboersager og erhvervslejemål.  69 gadeddør – rude smadret – kasserer anmelder til forsikringen. 

28 køkkentrappe – brandalarm aktiveret efter røg i køkkenet 28, 2h. sal. Palle drøfter med beboerrådgiver i Havnegade.

 

Palle efterspørger forpagtningsaftale vedr. pizzariaet.

 

Skorsten skal males af lejer (Fadil). Palle har tidligere givet Fadil respit mht maling af aftræksskorsten. Steen undersøger og giver besked til Fadil. Fadil har ikke råd førend til efteråret 2016.

 

Als 24, 3.h. indflyttet 1/10-2014 har afleveret fejl- og mangelliste. Rykker for svar. Hanne og Palle undersøger. Lejer har aftalt til sidst i marts.

 

8. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker mv. Køkkener. Claus Manley entreprenørens pladsmand kan ikke styre byggeriet. CM laver særaftaler med beboerne fx placering af el-kontakt, der ikke formidles til elektriker. Frister overholdes ikke. Det er den enkelte beboer, der er byggetilsyn og har kontakten til entreprenøren. 

Afd. bestyrelsen har aftalt med Jan Seifert at han foretager afleveringssyn efter at hver køkken er færdigmeldt. 32, 3h er færdigmeldt.

 

Palle skriver under på aftalesedler fx hvis ny faldstamme opsættes i forb. Med køkkenprojekt.

 

Køkkenprojekt får tilskud på 5000 kr. plus moms fra afdelingen.

Hertil er udgift på 3-6000 kr. til installation i gangen fx klemlister.

Palle meddeler Dawid og entreprenør Juel Nielsen dette nye el-princip for fremtidige køkkener.

 

Afd. 9’s licitationsaftale løber til dec. 2015.

 

Nyt koncept i afd. 13, hvor indbydende køkkenfirmaer giver tilbud på, således at kun vindende køkkenfirma får opgaven.

 

Afd 9 tøver med at sætte flere køkkener i drift.

 

Opslagstavler til 16 opgange er modtaget og opsat i dag 2/3-2015 med større mail.

 

To lyskasser 61 og 63 i gården er fyldt op og lukket.

 

Kloakmateriale bliver sendt til tilbudsgivning indenfor 14 dage.

 

Tilbudsmateriale vedr. ventilationskanaler og fuger i badeværelse er under udarbejdelse hos Dawid.

8. MUS samtale Palle og Hanne tager en samtale med Gert i løbet af marts måned.
9. Affaldshåndtering Hanne undersøger hos kommunen.
10. Forsikringssager. OK
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. 13. april 2015 1830.Kontorvagt 13. april 2015 1800 v/Hanne og Palle.