Referat af bestyrelsesmødet 2. december 2014

Nr. Dagsorden Referat
1. Kassekladde, energirapport. OK, OK,
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Hanne arbejder fortsat på indkøb af møbler til beboerlokalet.
3. Indkommen post/e-mails. Intet
4. Budgetopfølgning. Prognose overskud på 234000 kr. pr. 31/10 2014.
5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager(fakturaer og mangellister),forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv. Gert ferie i uge 49. Claus er afløser.Husk at alle dokumentere skal lagres på serveren i Havnegade: Xnet.aab.dkRegninger som skal betales påføres OK i emnefelt og sendes til kasserer.
6. Beboersager og erhvervslejemål. Lukket punkt.Akutte vandskader udenfor varmemesters arbejdstid skal meldes direkte til VVS Østberg på tlf. 33313657.Steen undersøger nødnummer hos Det Elektriker.Hjemmeside og Døropslag tilrettes. Steen tager affære.
7. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, Fiberby. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Asfaltering i gård, tv-inspektion, ventilation. Trapper: Opslagstavler.Opslagstavler – trappeprojektentreprenøren kan ikke levere. Steen finder en leverandør til en velkrohæftet tavle uden tekst i en grå farve.Køkkenmodernisering: Næste køkken påbegyndes efter nytår. Der laves ikke flere i 2014.Fiberby: Installationen er færdigmeldt, bortset fra enkelte lejligheder, der ikke har fået opsat stik. Steen undersøger hos Fiberby om eventuelt manglende stik.

TV inspektion: Rotter i bund af en brønd. To rottespærrer bliver sat op. 16-17.000 inkl. moms. Palle bestiller hurtigst muligt. Rotter bliver samtidigt fjernet.
Kloakskader er forefundet, der er forskellige grader af renoveringsbehov. Et tilfælde af akut skade bliver ordnet straks. Øvrige skader bliver planlagt i forbindelse med DV-planens udarbejdelse i foråret.

8. Rengøring Lukket punkt.
9. Forsikringssager. Vandskade, opfølgning og Status. Skader anmeldes i fornødent omfang.
10. Kontorvagter og datoer for næste møder.
  1. januar 1800-1830 kontorvagt Palle og Hanne
  2. januar 1830 bestyrelsesmøde