Referat af bestyrelsesmødet 5. januar 2015

1. Kassekladde, energirapport OK, OK
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Hanne arbejder fortsat på indkøb af møbler til beboerlokalet.

 

3. Dato for afdelingsmøde. Onsdag den 16/9/2015 kl. 1900
4. Indkommen post/e-mails. Ingen
5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),

forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Hanne kan ikke modtage #-låge post.

 

Kvitteringer for nøgler og vaskekort drøftes på næste møde.

6. Beboersager og erhvervslejemål.

 

Lukket punkt

 

7. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, Fiberby, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Asfaltering i gård, ventilation. Kloakker mv.

 

Trapper:

Opslagstavler er i prototypeproduktion hos Dansign i Glostrup.

Fiberby:

To lejligheder mangler installation.

63,3h.

26, 1.h.

 

Opkrævning skal ske via Havnegade. Fiberby formodes at sende en liste til afd.bestyrelsen, der skal videreformidle listen til opkrævningen i Havnegade.

 

Kloakker:

Dawid har lavet renoveringsrapport. Arbejdet igangsættes med tilbud i januar 2015. Palle og Gert deltager i projektmøde.

Badeværelser:

25 % dørtrin skal meget vel skiftes.

Fuger under dørtrin skal fornyes.

Fuger ved synlige rørgennemføringer.

Fuge mellem gerigter og fliser er ofte gulfarvet pga. alder.

 

Palle og Dawid drøfter hvordan opgaven skal gribes an. Forslaget skal herefter drøftes i bestyrelsen.

Lyskasser

To lyskasser skiftes.

 

 

8. Rengøring Lukket punkt.
9. Vagtordning for akutte vandskader og også for kortslutninger for strømmen i en lejlighed. Er opslået på kontordør og på nettet.
10. Forsikringssager. OK
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. 2. februar 2015 1830.

Kontorvagt 2. februar 2015 1800 v/Hanne og Palle.