Referat af bestyrelsesmødet 23/10-2017

1. Kassekladde, energirapport. Budgetopfølgning.  Regnskab. OK. Webbestyrelse to fejl konstateret. Dobbeltbogføring 149266,73+17073,75
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Vores dagsordener. OK
3. Indkommen post/e-mails.

 

 

Glatførebekæmpelse 1/11-2017 – 31/3/2017 vedtaget.

18,4v eventuelt råd/svamp i brædder i tagterrasse.

Forholdet er påpeget ved gennemgang af nybyggeriet.

Formand kontakter Teknisk Forvaltning:

Meget vel er samme problem på alle ni terrasser.

Afklares med Teknisk Forvaltning: Hvem har vedligeholdelsespligten. Lejer eller ejendommen.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. Adganskode til I-pad – Pernille tager opgaven.

Henrik og Pernille påtager sig opgaven med mangellister ved indflytning.

Opgavefordeling underskrevet.

4a Fiberby/YouSee i.h.t. opsigelser Fiberby:

Ved ophør af lejeforhold, skal Fiberby opsiges.

YouSee: Grundpakken er obligatorisk for alle boliger.

Pr. 31/12 2017 så kan beboere opsige grundpakken. Vi beder Henrik YouSee forklare detaljeret, hvorledes beboeren skal forholde sig, herunder om der er gebyr ved åbning af forbindelsen. Formanden tager affære.

AAB spørges om ny rutine ved fraflytning vedr. YouSee og Fiberby. Herunder om AABs holdning til om der skal være grundpakke ved indflytning. Formanden tager affære.

5.0 Beboersager: Opfølgning af løbende beboersager og erhvervslejemål.

 

Lukket punkt.

 

6 Opfølgning af projekter og DV-plan: Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Kloak, asfalt i gård og fuger i badeværelse. Køkkenprojekt. *************************
6 a Vand kld a24 2/10/2017 Godkendt at GEO sender en tekniker til at undersøge årsag til vand i kælder.

Morten spørger Ronnie om hvornår GEO sender en tekniker.

Gert har bestilt kloakmester Aarslef til at chekke om ny brønd i gård er uden fejl.

6 b Vinduesprojekt Vinduesprojekt:

Bestyrelsen ønsker møde med faglig rådgiver, der kan vise de forskellige typer, så grundlag for beslutning kan ske på oplyst grundlag. Samt erfa fra andre steder

Møde ønskes med en vindueskyndig. Der medtager forskellige prøver. Fx kl. 1700-1830 bortset fra torsdag.

Steen skriver til Ronnie d.d.

6 c Fuger i badeværelset Fuger i badeværelse:

Mangelliste er afleveret. Vi afventer udbedring.

Husk at minde fugefirmaet om, at der ikke må varsles ved at sætte seddel på entredør.

6 d Køkkenprojekt Køkkenprojekt:

Lånet må maksimalt være 100.000 kr.

Status på indsendte køkkenrenoveringer. Steen sender mail til Anne.

7. Røgfrit kontor Der er lovkrav om røgfrit kontor, med offentlig adgang.

Formanden orienterer varmemester.

8. Ideer og input fra Gårdudvalget Stort træ i midten beskæres samtidigt med beskæring af vinen.

Indhegning af containere ; istandsættelse af græsplæne. Parkeringsområde kun for motorcykler og knallerter. Tegninger af forslag og indhentning af priser søges til næste orientering af bestyrelsen.

9. Altanudvalget, det forlyder at Hanne har forladt udvalget og Sidsel vil gerne høre hvordan de kommer videre. Udvalget opfordres til at søge afklaret, hvor mange, der potentielt ønsker altan til gården.
10. Kontorvagter og datoer for næste møder. 6/11 2017 1800 Steen+Morten

6/11 2017 1830