Referat af bestyrelsesmødet 3/6-2019

 1. a) Kassekladde.
  OK
  b) Webkassekladde
  OK, Bemærkning at udgift til maler flyttelejlighed skal markeres i docunote sammen med billeddokumentation. Formanden tager affære med hjælp af varmemester.
  c) Energirapport (mail 190522 0733)
  Intet at bemærke.
  d) Resultat egenkontrol se mail 190529 1309)
  Alt OK.
 2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
 3. Indkommen post/e-mails.
  Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk
  3.1 Bygningsgennemgang 28.maj 2019 Ingen tilbagemelding fra AAB.
  3.2 Trappevask mv. Der indgås ny kontrakt med billigste tilbud.
  3.3 Dørpumpe – porten -. Er der nyt? Der er fokus på opgaven. Leverandør har været ude at repareret 20 gange.
  Leverandøren bliver nu pålagt frist for en permanent løsning.
 4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
  4.1 Mangellister ved indflytning.
  Steen gennemgår.
  Bolig 69,2.v.
  Bolig 67.3.h.
 5. Beboersager:
  Lukket punkt.
 6. Projekter
  6.1 Vinduesprojekt
  Svar er modtaget fra kommunen.
  Kommunen har besluttet at vinduer til gadesiden, skal matche de oprindelige fra 1918.
  Morten drøfter indhentelse af priser med Simon til brug for anlægsbudget.
  6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.
  Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.
  Elektriker er udpeget.
  6.4. Orientering fra altangruppen.
  Se mail 190522 2256 med filer. Orientering modtaget fra Altangruppen.
  Nyt møde 19/5 kl. 1830
  7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.
  19/6/2019 1830 Møde med Altangruppen og AAB.
  1/7/2019 1800 kontorvagt Henrik
  1/7/2019 1830 bestyrelsesmøde
  19/9/2019 Ordinært medlemsmøde