Referat af bestyrelsesmødet den 6/5-2019

1.

a) Kassekladde.

b) Webkassekladde

c) Energirapport

d) Besparelse 8,15% i 2020. Se mail 190315 1418 fra Asbjørn Andersen. Status efter møde 190506. Se kladde i excel.

Ad a) OK, Udgift til revisor 1300 kr.  køkken. Bestyrelsen ønsker oplyst hvor udgiften konteres. Udgift til advokat fakt.9439. Bestyrelsen ønsker oplyst om hvad fakturaen dækker over.

Ad b) OK

Ad c) Udsat til næste møde.

Ad d) Kladde i excel godkendt. Formanden svarer Asbjørn.

2.

Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde

Se nedenfor

3.

Indkommen post/e-mails.

Beboere bedes benytte Afd9@aab.dk

Den tidligere adresse info@…….dk er nedlagt.

3.1

Valg af håndværkere – flyttelejligheder

Flyttelejligheder:

Supplerende håndværkere er indsat i isyn for maler og gulvmand, der benyttes af andre afd i AAB.

Øvrige arbejder:

Ad hoc besluttes to håndværkere ved indhentelse af tilbud o/10000 kr.

3.2

Trappevask mv.

Modtaget tilbud fra indbudte rengøringsfirmaer

3.21

Lukket punkt – Tilbud modtaget fra

a.  

3.3

Vaskeri – vaskekurve, affaldskurv og fralæggerborde mv. – Udskiftning pga udtjent/slidthed.

Rulleting udskiftes.

3.4

Støvsuger til varmemester til brug i vaskeri/beboerlokale

Støvsuger indkøbes.

4.

Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.

 

4.1

Opfølgning på medlemsmøde 20/9/2018

 

a) Gårdlaug ramme 10000 kr.

 

a) Gårdlaug er påbegyndt indkøb af krukker og planter

 

4.2

Mangellister ved indflytning.

Pernille og Steen gennemgår.

Bolig 69,2.v.

Bolig 67.3.h.

Bolig 30.3.v.

 

5.0

Beboersager:

Lukket punkt.

5.9.

71.1.h. køkkenprojekt – igangværende.

Der er pt. ikke modtaget tilbud på overskabe fra Arne P.

Tilbud modtaget fra Arne P.

Er bestilt og sat i proces.

Beboer bedt underskrive nyt budgetskema.

6

Projekter

6.1

Vinduesprojekt

Møde med kommunen 12.april 2019.

Kommunen vurderer på ny ovenpå fornyet tegningsmateriale.

Forventet svar uge 19.

6.2

162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.

Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.

6.3

Køkkener – kollektiv råderet

Aftalen med Arne P er indgået 29/3/2017 og løber 2 år med mulighed for forlængelse i et år.

Iflg. AAB er der råderum til at indsætte flere nye køkkener. Forlængelse af aftalen bør dog bekræftes på et medlemsmøde. Der er intet til hinder for, at bestyrelsen godkender nye anmodninger.

Bestyrelsen godkender at aftalen fortsætter indtil videre.

6.4.

Orientering fra altangruppen.

Møde gennemført.

7.1

Kontorvagter og datoer for næste møder.

3/6/2019 1800 kontorvagt Morten

3/6/2019 1830 Bestyrelsesmøde: alle.

19/9/2019 Ordinært medlemsmøde