Referat af bestyrelsesmødet 4/5-2020

1.Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budgetopfølgning 1.kvt se mail 200422 1251.   Årlig bygningsgennemgang 9/6 kl. 09:00 – hvem vil deltage?   Landsbyggefonden    Marts og april gennemgået og fundet OK.Marts og april er fundet OKIngen benm.Godkendt , ingen bem.Morten deltager.Formanden undersøger nærmere om afd. 9 kan få midler fra Landsbyggefonden.  
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1Bolignet – tilbud (mail 200303 16:04)Ikke aktuelt pt.  
3.2KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.3Beboer har 200430 pr tlf. efterlyst større hastighed på Fiberbys internet fra 200 til 1000 mbBeboer vil stille forslag til behandling på medlemsmødet. Udskiftningen af switces koster pt. 66.000 kr.
3.4Indhentet to tilbud på elrenovering af 3.vær. bolig,Vores faste elektriker var billigst.
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. 
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt + Altanprojekt    27.4.2020 Skypemøde med Simon og byggerådgiver Martin Brygger. Rådgiver er i gang med at registrere mhp at udarbejde materiale til licitation og kommunen. Der er aftalt en møderække.    
6.2162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.    Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.   Negativ melding fra Sikringsstyrelsen, da den ikke havde opgaven i 1995. Negativ melding fra arkivet i AAB.
6.3.Indretning af gård    Morten drøfter med Gert.
6.4.Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages.Arbejdet med udskiftning og aflæsning af gamle målere gennemføres 2/3-5/3 og med opsamling i uge 13. Status 13/4/2020 er, at ca. 20 boliger mangler, da ingen var hjemme. Formanden har bedt ISTA sende en ajourført mangelliste.    
7.1Datoer for næste møder.  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 8/6 2020 1600 Vinduesmøde 8/6/2020 1700 bestyrelsesmøde 9/6/2020 kl. 0900 årlig bygningsgennemgang 17/9/2020 Afdelingsmøde