Referat af bestyrelsesmødet 5. oktober 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning.

OK. OK. OK. OK budgetopfølgning.

 

TDC mailkonto opsiges. Kasserer tager affære.

Kassekladde (Find Faktura) udsendes af kasserer fredag før mødet.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. OK
3. Indkommen post/e-mails. Fuldmagter. Formand og kasserer har fuldmagt til bankkonto.

Gro+Claus Bundgaard anmoder om 1500 kr. til Haloween. Beløbet er bevilget.Kasserer udbetaler mod behørige fakturaer.

 

4. Opfølgning af afdelingsmøde.

 

 

Konstituering

Referat. Steen renskriver.

 

Vedtaget uændret opgavefordeling fra 2014, dog er opgaven ” Adgang og fremvisning af flyttelejligheder” fremover hos alle. Kasserer indsender til Havnegade.

 

Ekstra plastcontainer bestilles af Gert.

 

5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Deltagelse i kontorvagter er åbent for alle bestyrelsesmedlemmer.

 

6. Beboersager: Beboersager og erhvervslejemål. Lukket punkt.
7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård. Udkast til rådgiverkontrakt til kloakprojektet med fa. Klaus Nielsen.

Dawid anbefaler.

Formanden anbefaler.

 

Grønne tage på skure udtages af rådgiverkontrakt.

Bestyrelsen godkender fast pris ca. 123000 plus moms.

 

 

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

8. Affaldshåndtering. En glascontainere flyttes ind kemikalieskuret.
9. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere Hvilke leverandør af fjernsyn og internet.

Samt andre praktiske ting. Håndværkerliste mv. Alle oplysninger på www.aab9.dk

Hanne laver stikordsliste over, hvad velkomstskrivelsen skal indeholde.

 

10. Fiberby

 

Udkast til Fiberby budget dec 2015: 154 kr.

Udkast til Anlæg 2016: 18 kr.

Udkast til Fiberby 2016: 124 kr.

Udkast YouSee 2016: 133 kr.

 

Kasserer spørger Havnegade om årsagen til december 2015 overstiger 136 kr.

10. Kontorvagter og datoer for næste møder. Kontorvagt 2. nov. 1800 Hanne; Steen

Møde 3. nov. kl. 1830