Referat af bestyrelsesmødet 7. december 2015

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning

OK, OK, ikke gennengået.

Ingen budgetopfølgning.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. F.eks. Fiberby og vores dagsordener.

 

OK

Vi skriver mail til Fiberby om fraflytdato, straks vi modtager opsigelse for lejemål. (Gert+kasserer)

3. Indkommen post/e-mails. Dato for afdelingsmøde i 2016.

 

22/9/2016 kl. 19:00

Nyt forsikringsselskab pr. 1/10-2015 Gjensidige – ophør af ALKA.

Vinduespolering – ny pris 8500 godkendt.

Antenneposition forsinker, da der skal være adgang til YouSee-skabet

Referatet fra afd.mødet sendes til Havnegade af Palle.

Fiberby ønsker ikke at sende navn på abonnent (kasserer sender svamail)

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager , beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

En Ipad indkøbt til i-syn. Gert og Palle har hver sin kode.

Adgangskode til Ipad (Palle)

5. Beboersager: Lukket punkt Der er krav i råderetsregulativet om at beboer skal ´være dækket af vandskadeforsikring i tilfælde af vandudslip fra vaskemaskine eller opvaskemaskine.

Kasserer undersøger forsikringsspørgsmålet.

6. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

 

Klaus Nielsen planlægger kloak og badeværelsesfuger, formentligt start i 2016

Havemanden er bestilt til at styne vinvæksten på nordgavlen og vedbend på sydgavlen.

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener. Kasserer undersøger.

Byggeregnskab hovedtrapper endnu ikke modtaget. Palle rykker Vivi Bech / Anders

Proj,udgifter dækkes af Havnegade med 75%.

7. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere

 

Hanne er i gang med en velkomstpakke.

Det må overvejes at genopsætte nyt navnetræk over porten, som er nedtaget grundet rust og nedstyrtningsfare.

8. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

4/1 2016 1800 kontorvagt Palle

11/1 2016 kl. 1830 bestyrelsesmøde