Referat af bestyrelsesmødet d. 2/12-2019

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Antennebudget 2020 udsendt via e-boks – OBS: hvem har leveret cpr.nr?   Oprydning i gården af cykler, klapvogne og barnevogne   Affugter i afd.9   DV Plan 2021 (mail 191121 1235)   Serviceeftersyn af højtvandslukke og pumpebrønd   To priser er bedt indgivet på de arbejder Sweco har foreslået i varmecentralen.   Ronnie beder om kopi af Sweco kontrakt mail     okokudsættes til næste mødeAntennebudget 2020 er udsendt fra AAB via e-boks.Stribede bånd er monteret – varsel om storskrald 19/12 er omdeltVi afviser at indkøbe affugter.Udkast til DV Plan 2021 udarbejdet på møde med Simon 14/11 2019 –  Opdateret modtaget fra Simon 21/11 2019. OK.Service er bestilt 18/11/2009 OK.Ingen modtaget pt.Afd. 9 har ingen i lokalarkiv.
     
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
4.1. Klapvogne-rummene er overfyldte. Beslutning: Varmemester sætter klapvogne mv. i kælderen og placerer en seddel i bytterummene om at henvende sig til varmemesteren.
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt     Møde afholdt 14/11. Simon har 29/11/2019 sendt forretningsføreraftale til afd 9, der herefter er underskrevet af afd. 9 v/formanden.  
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Altangruppen Videre proces i samarbejde med AAB Møde med Simon afholdt 14/11.  
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.   6/1/2020 1800 kontorvagt Morten 6/1/2020 1830 bestyrelsesmøde