Referat af bestyrelsesmødet 6/1-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Udskiftning af varmemålere – radiatorer – tilbud indhentes   5.års gennemgang hovedtrapper – afventer besked fra AAB, Simon,´.  
Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral.      
Ok
Ok
Ok – formanden rykker for opsigelse af sweco
Besluttet at udskifte.
Intet nyt, vi afventer at Simon vender tilbage.
I) VVS udbedes et detaljeret tilbud på Danfoss ECL styringsrobot. II) Vi beder AAB vurdere tilbuddet.
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
3.1 Advis C8-2019 fra AAB om nye regler omkring formand- og kassererfunktionen hos samme person.   33-2019 nye regler om el fællesarealer og flyttelejligheder. Mail 191217 C8-Punktet afkllares til næste medlemsmøde       33-2019 – Storkundeaftale er indgået via AAB.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt     Potentielle rådgivere er på besigtigelse 10/1 kl. 09:00  
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport mangler. Formanden rykker. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Altangruppen Videre proces i samarbejde med AAB Intet nyt.
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.   3/2/2020 1800 kontorvagt Pernille 3/2/2020 1830 bestyrelsesmøde 17/9/2020 Afdelingsmøde