Referat af bestyrelsesmødet d. 6/9-2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

c)       Egenkontrol 2 kvt. Se mail 2/7.

 

 

Ad 1) ok

Tømrerfaktura chekket er OK

Tømrer mangler af eftergå tagterrasser; 71,4v,73,4v;69,4h varmemester rykker tømrer.

Ad 2) Juni og juli gennemset. Afkøling på kritisk niveau. Vi afventer teknisk rapport, som vi har bestilt i februar.

Ad 3) Gennemgået og udfyldt

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

3.1 Parkering i Ejderstedgade på skolesiden. Se mail Parkeringspladserne i Ejderstedgade kan sædvanligvis rumme to / tre biler ad gangen mellem træerne.

 

Desværre hænder det, at en bilist får parkeret på skrå, så der kun bliver plads til en bil.

 

Bestyrelsen giver herved opfordringen videre, så der også bliver en p.plads til naboen, der kommer senere hjem.

 

Opslag med opfordring sættes i opslagstavler i alle opgange. Varmemester sætter op 7/9.

3.2 Behov for extraordinær rengøring VF73 den 24/8. Anders Andersen har taget opgaven.
3.3 Falck Erhverv Se mail 2/9. Vi fortsætter abonnementet med 20 % nedslag i prisen.
3.4 Hvepsebo i Ejederstedgade Opgaven er løst af Rentokil.
3.5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.
4. Medlemsmøde september 2018 1)      Endelig dagsorden forberedes:

2)      Indkomne forslag fra beboere

a)       Rikke 22,2,h,

1.       Forslag vedr. støj i baggården , ønsker indskærpelse af gældende regler.

2.      Vedligeholdelse af baggården m.v.

2.1  Indkøb gribetænger

2.2. Potter og planter i hele gården

3)      Bestyrelsens forslag

a)       Ændring husorden.  Parfumefrit vaskeri (sæbepulver og skyllemiddel skal være parfumefri) Forbud mod at medbringe eget sæbe og skyllemiddel.

b)      Ændring af husorden. (Motorcykler og knallerter ud af gården.)

c)       Ændring af husorden. Ingen musik i gården.

d)      Ændring af husorden. Musik bag lukkede vinduer

e)      Pergola til affaldsskjul – overslag ca. 250.000 kr.

 

4)      Årsberetning

5)      Valg til 3 poster til bestyrelsen- alle ønsker genvalg ???

Valg af dirigent og referent

 

Penille, Morten og formanden renskriver dagsorden mv.

4.1 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Lørdag 1. september kl. 1030 formiddag. Havde festudvalget serveret udskåret melon og to lagkager med ejendommen ovenpå.

 

Formanden orienterede om begyndelsen med gode suppleringer fra Frank, Hanne og Bjarne m.fl.

 

En fin fest, selvom der var plads og lagkage til mange flere. Stor tak til Pernille og aktivitetsudvalget.

 

4.2 Afd. 9 s hjemmeside – nedbrud to gange indenfor de seneste måneder. Steen har repareret
4.3 Cyber Awareness Training Hvem har gennemført ?
4.4 Efterårskonference 26-28/10 Hele bestyrelsen er inviteret ?

Hvem deltager fra bestyrelsen ?

Ingen har pt. besluttet sig for at dektage.

4.4 Oprydning cykler og knallerter i gården Varsel er omdelt, mærkning senest 13/9.
4.5 Beboersager: Lukket punkt.
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1 Vinduesprojekt

Ansøgning er indsendt til kommunen

Kommunen har 22/8 svaret AAB, at ansøgningen endnu ikke er behandlet, men den er fordelt til en /medarbejder.

Morten rykker kommunens arkitekt.

6.3 DV plan projekter i 2018

Fx

a)       fugning af sokkel se tilbud fra murer.

 

a)       Besluttet at igangsætte. Formand tager affære.
6.4 Resultat af markvandringen 4/9. hvor AABs drifts- og vedligeholdelsesafdeling foretog syn af ejendommen. 1.       Kælderhalse trænger til genopbygning. Vi afventer rapport fra inspektøren.
6.6 Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

1/10/2018 1800 kontorvagt. Morten.

1/10/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle.

Medlemsmøde 20/9/2018