Referat af bestyrelsesmødet den 30. juli 2018

1. a)     Kassekladde.

 

b)     Energirapport

 

c)     Budgetopfølgning 2. kvt. Se mail 26/7 13:25

 

d)     Budget 2019 se mail 17/7 11:05

 

 

 

a)     ok

b)     ikke tilstede

ad c) Der er bogført t.kr. 54 vedr. elrenovering af lejligheder. , bogføres på konto 116.

 

Indtægt, hvorfor kun 45 % ?

 

Ad d) Budget 2019 OK

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

3.1 Planter på altanens rækværk. Bestyrelsen henstiller, at blomster placeres på indersiden af rækværket. Der har været flere tilfælde, hvor blomsterkummer er faldet på fortovet med stor risiko for legemsbeskadigelse.
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Medlemsmøde september 2018 Varsel om medlemsmøde formuleret. Uddeles 31/7 af varmemester
4.2 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Lørdag 1. september formiddag. Festudvalget med program og tidspunkt udsender invitation senere.
5 Beboersager: Lukket punkt.

 

6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·       Ansøgning er indsendt til kommunen

Intet nyt.
6.2 Gården Gårdudvalget vil fremlægge forslag til næste bestyrelsesmøde, der kan fremlægges for medlemsmøde.
6.3 Oplysende skilte til vaskeriet Skilte på dansk og engelsk opsættes i vaskeriet.

Morten tager affære.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

Sommerferie 12/6-3/9.

3/9/2018 1800 kontorvagt – Morten.

6/9/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle.

4/9/2018 1230 årlig bygningsgennemgang.

Medlemsmøde 20/9/2018