Referat af bestyrelsesmødet d. 6/4-2017

1. Vindueprojekt /v. Ronnie. Jf. mail 27.3. 2017

 

Afbud grundet overarbejde hos konen.

Overslag 9,8 mio kr. inkl. murfuger, sålbænke, fuger i altanbunde.

Type i overslag er meget vel træ eller træ/alu.

 

Frem til august 2017 – vælges vinduestype.

Forretningsføreraftale Aug-okt 2017

Rådgiveraftale Aug-okt 2017

Udbudmateriale – kontrahering Nytår 2017/2018

Opstart maj 2018. Færdig September 2018.

 

Undersøge:

1)      Hvad vedligeholdelsesfrie vinduer koster.

2)      Hvad gav vi for maling af alle vinduer for 10år siden

3)      Hvad gav for sydsiden for 5-6 år siden

 

Palle finder nyt mødetidspunkt med Ronnie.

2. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning. Årsregnskab 2016.

 

OK; OK; alle i restance.

Restanceliste droppes fremover som fast punkt på DO.

Prognose overskud 1 mio kr., som afd.bestyrelsen foreslår overført til DV-planen.

3. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået.

 

4. Indkommen post/e-mails.

 

 

post/mails:

1.      Cirkulære omkring vejledning i fakturakontrol og budgetopfølgning. Stikprøve af min 10 stk. ved opslag i webbestyrelse. Kan uddelegeres til ét medlem. Uddelegeret til kasserer.

2.      Familiemøder om at effektivisere afdelingens økonomi.

 

Mulige mødedeltagelse 21/3+23/3+3/4+2/5+9/5 kl. 1700-2100

Formand og kasserer deltager.

 

3.      Bestyrelsesnyt fra april 2017 AAB.
Parl.afdelinger bliver billigere

Adm. Afd.bliver dyrere.

Baseret på statistik over udgifter til flyttelejligheder. Vi drøfter emnet på næste bestyrelsesmøde.

 

 

5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Mails til info@aab9.dk videresendes af varmemester til # afd.bestyrelsen, hvis relevant.

 

Velkomstskrivelse til nye beboere.

Henrik har sendt udkast.

 

 

6.1 Beboersager

Lukket punkt

 

 

 

 

Lukket punkt

 

 

7,1 Opfølgning af projekter, badeværelse- og kloakprojekt. Køkkenmodernisering jf. mail fra Ann Andersen

fra AAB 29.3. 2017.

 

Køkkenprojekt

Licitationen er vundet af

–          Nettoline (Nettoline – model ?)

–          Arne Pedersen (Svane – model ?)

Nettoline har holdt møde med varmemester.

Palle kontakter Arne Pedersen for møde.

Alle beboere skal informeres om nyt køkkenprojekt. Palle taler med Ann om brochuremateriale til beboerne. inkl. ansøgningsblanket.

 

Alle der tidligere har ønsket nyt køkken, skal tilmelde sig igen.

 

Flyttelejligheder kan laves på 14 dage ifølge Nettoline.

7,2 Kloakprojekt Ekstraudgifter ca. til

12096 ex momsledning fra pizzaria

22832 ex moms – foran storskrald ny brønd opsat

47955 ex moms toiletledning alsgade enden

Evt. 10000 + moms til tidsforbrug.

 

Fradrag 82650 kr. for øvrige arbejder matcher ca. extraudgifter

 

Herudover er der afsat 165000 til uforudsete udgifter.

 

7,3 Badeværelse Overveje at skifte alle dørtrin i badeværelse, hvis det er omkostningsneutralt for bygherren.

 

Og kvalitetsneutralt!

 

Bestyrelsen skal spørges førend beslutning træffes.

 

8. Ramper på trappe til barnevognsrum. Tilbud.

 

 

Tilbud er indhentet. Pris 7995 ex moms. For to stk. ramper, der kan vippes for at den ene spor bliver bredt.

 

Beslutning udskudt til næste møde.

9. DV-plan. Intet. Til næste møde gennemgang af af forbrug på DV-plan.
10 Affaldshåndtering.

 

Intet at bemærke.
11. Kontorvagter og datoer for næste møder. 1/5 1800 Kontoret lukket grundet arbejdernes kampdag

3/5 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.