Referat af bestyrelsesmødet d. 9. marts 2017

1. Kassekladde, energirapport og restanceliste.

Budgetopfølgning. Regnskab.

 

OK; Elforbrug 9% over budget for januar;

Anbefaler at enhedsbudgettet nedjusteres 212000 kr. næste budget.

Kasserer sender budgettal for 2017 til Sweco.

Ikke gennemgået restanceliste, da ikke tilgængelig.

Intet, intet.

2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Gennemgået.
3. Indkommen post/e-mails. post/mails:

1.      Cirkulære omkring vejledning i fakturakontrol og budgetopfølgning. Stikprøve af min 10 stk. ved opslag i webbestyrelse. Kan uddelegeres til ét medlem.

Budgetkontrol kto 114-117

Vi drøfter cirkulæret 6/4.

2.      Familiemøder om at effektivisere afdelingens økonomi.

Mulige mødedeltagelse 21/3+23/3+3/4+2/5+9/5 kl. 1700-2100

Formand og kasserer deltager.

3.      Hvis varmeforbrug ændres kan skift i a’contobetaling ske med 1000 kr.

Henvendelse skal ske til Opkrævningen.

4.      Palle har udpeget Gert som AABs kontaktperson vedr. flyttelejligheder og fremvisning.

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., mails, flyttesager (fakturaer, mangellister

og arkivering) forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Kasserer undersøger forsikring af Fiberby installation i kælder mv (switches).
5.1 Beboersager: Lukket punkt Lukket punkt.
6 Affaldsposer Intet nyt.
7. Opfølgning af projekter og DV-plan: Køkkenmodernisering, . Vedligeholdelse af vores badeværelser.   Kloakker, facade (fuger), køkkendøre mod gård.

 

9/3/2017

Prøve på fugearbejdet hos Signe NC37.

****

9/3/2017 Køkkenprojekt. Info er udsendt til beboerne.

*** *** ***

9/3/2017

Kloakker

Arbejdet er påbegyndt.
6/2/2017

Kloaker mv.:

Afventer nyt Claus Nielsen.

Claus + Casper Skou, Havnegade og Henning fra Klaus Nielsen har ultimo januar haft møde med Palle om kloak, badeværelsesfuger, gårdniveau og asfalt i gården.

Henning forbereder materialet til licitation.
Intet nyt.

Tidsplan modtaget fra Klaus Nielsen, ingeniør: Arbejdet påbegyndes uge 33.

Afd.bestyrelsen ønsker at se projektet forinden det sendes i udbud. Palle drøfter med Klaus DV-mand.
Vi har bedt Henning indsende udbudsmaterialet forinden udsendelse.
Materialet er modtaget og skal drøftes sammen med Henning fra fa.  Klaus Nielsen.

Gl. Køkkener

Hvilke generelle udgifter, er ikke belastet de køkkener, der har fået nye køkkener.

Palle oplyser at OB i sin tid havde besluttet

75 % dækning af projekteringsudgifterne efter indstilling BPU. Kasserer rykker for svar. Havnegade har nu godkendt 75%.

Byggeregnskab hovedtrapper er modtaget. Kasserer gennemgår.

Byggeregnskab modtaget.

 

9/3/2017

YouSee Stikledning.

Dansk Kabel TV er påbegyndt forberedende arbejde i kælderen.

 

8. Kommunikation med beboerne, herunder en velkomstskrivelse til tilflyttere. Henrik sender udkast. Vi drøfter det på mødet 6/4 2017.
9. Kontorvagter og datoer for næste møder. 2/4 1800 kontorvagt Hanne

6/4 kl. 1830 bestyrelsesmøde

21/9/2017 1900 Afd.møde.