Referat af bestyrelsesmødet den 11. juni 2018

1. a)       Kassekladde.

 

b)      Energirapport

 

c)       Tillægsbevilling fugearbejde og kloakarbejde. Ikke nødvendigt at optage lån, da projektet blev billigere end forventet. I stedet hentes pengene af egne DV-plan midler.

 

d)      Nøgletalsrapport fra hovedkontoret (mail 8/6 13:53)

 

e)      Netværksmøde 7/6 i afd. 50

 

f)        Budgetopfølgning 1. kvt. 9/5 08;43

 

 

 

a)       Ok

Webbestyrelse -84133,05 kan ikke godkendes, modsvarende kreditnota er ikke på kladden.

 

b)      Set. Sweco rykkes for rapport, som er bestilt.

c)       Godkendt. Tillægsbevilling ansøges til 253 t.kr.

d)      Gennemgås på næste møde

e)      Palle deltog, vi afventer referat.

f)        Godkendt.

2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.

 

Kontorlokalet har 18/5 været udlånt til filmsoptagelse: ”Den som dræber”. Ejderstedgade var afspærret fra morgenstunden. Varmemesteren gjorde det i ledtog med Hanne Stenting. Mange tak.

 

 

Varmeregnskab 2017/2018 er afsendt 7/6/2018 fra hovedkontoret. Omdeles af varmemester.

 

1/6/2018 Hovedkontoret ønsker en elektronisk underskrevet fuldmagtsaftale. Alle i bestyrelsen skal underskrive.

 

4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. ********************
4.1 Rengøringspatrulje.  I Boligen for maj 2018 side 32 er reportage fra Køge, hvor unge 15 årige tjener lommepenge ved at holde ejendommen ryddelig for skarn, og forklarer beboere regler for affaldssortering. Afd 9 i en forsøgsperiode? Principgodkendt. Formanden undersøger løntakst.

 

Hovedkontoret oplysning afventer gennemgang på næste møde.

 

Forslag til kandidater medtages til næste møde.

 

 

4.2 Serviceniveau i afd. 9 (græsslåning; fejning af gård etc.) Udkast udarbejdes af formanden.
4.3 100 års fødselsdag – afd. 9

Ibrugtagning 15/4/1918

Lørdag 1. september formiddag. Festudvalget med program og tidspunkt udsender invitation senere.
4.4 Ipad og mobilepay til udlejning af beboerlokale Er tilmeldt hos Danske Bank – Business Mobile– skal aktiveres inden 14 dage.

Pernille tager affære.

 

4.5 APV opfølgning Formand laver opfølgningsplan på de anonyme APV besvarelser fra personalet.

 

Planen er, at der indkøbes sikkerhedshandsker, så glasskårsskader undgås.

 

Planen blev godkendt.

4.6 Terrasser 5. sal.  Udbedring af mgl. mellemrum mellem brædder mv. Arbejdet er igangsat. De sidste lejligheder får snarest varsel om dato fra tømreren.
4.7 Afløser for varmemester, Claus H. er stoppet efter eget ønske. Tages til efterretning. Afdelingsbestyrelsen udtrykker stor tak for en solid indsats igennem mange år.
4.8 Webbestyrelse – elektronisk godkendelse af fakturaer, på given foranledning. Hovedregel:

1.       godkender = Steen

2.       godkender = formanden

Ved formandens forfald kan Steen bede varmemester godkende.

 

4.9 DocuNote.

Se mail 180531. Tilbud om undervisning mv.

Hvis I har udfordringer med at bruge DocuNote fordi jeres Office pakke er gået af mode, så skriv endelige tilbage og vi har en løsning til jer.

Taget til efterretning.
5 Beboersager:

Lukket punkt.

 
6 Projekter og DV-plan *************************
6.1.

 

Vinduesprojekt

·         Ansøgning er indsendt til kommunen

Intet nyt.

Formanden rykker.

6.2 Gården, græs og sandkasse 1.       Rullegræs ved bøgetræ 13760 + moms

2.       Eftersår øvrige græssteder 460+moms

3.       Grusplads ved plantekasse skal friholdes for ukrudt. Varmemester tager affære med ukrudtsbrænder og rive.

4.       Udskiftning sand i sandkasse 8900 + moms

5.       Opbevaringskasse af sandlegetøjs til udendørsbrug – Pris 3500 kr ex moms

Morten indkøber er bestilt.

 

Gårdudvalget vil fremlægge forslag til næste bestyrelsesmøde, der kan fremlægges for medlemsmøde.

6.3. Nye køkkener (kollektiv ordning) Pt. er to køkkener er bestilt i maj, men grundet travlhed hos tømrer, er der endnu ikke sat tidspunkt på. Boligforeningens hovedkontor er sat på sagen.

Arne P har 11/6 oplyst at køkkener opsættes hhv uge 33/34 og 34/35/36.

7. Kontorvagter og datoer for næste møder.

 

Sommerferie 12/6-3/9.

30/7/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle, med forberedelse af medlemsmøde

3/9/2018 1800 kontorvagt

3/9/2018 1830 bestyrelsesmøde: alle

4/9/2018 1230 årlig bygningsgennemgang

Medlemsmøde 20/9/2018