Referat af bestyrelsesmødet den 9/9-2019

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Budgetopfølgning 2.kvt 2019 (mail 18/7 15:35 link)   Budget 2020 (mail 9/7 10:27)         Ok Bestyrelsen ønsker redegørelse for adv.udgift 4.850.OkOkok
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
4.1. Medlemsmøde 19/9/2019 Proces Snarest senest 9/8 Indkaldelse – mindst fire uger før (er udsendt 11.7.2019) 5/9 kl. 1800 Frist for indgivelse af forslag til bestyrelsen 11/9 Endelig dagsorden med bilag udsendes 19/9 Medlemsmøde
4.3. Forslag fra medlemmer:   Modtagne forslag gennemgået.
4.4. Forslag fra bestyrelsen:   Forslag fra bestyrelsen gennemgået,
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt   Vinduesudskiftning kan gennemføres uden huslejestigning ifølge nyt anlægsbudget.   Anlægsbudgettet skal til afstemning på medlemsmødet 19/9, da forventet byggeudgift er steget i forhold til det tidligere godkendte anlægsbudget.  
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker er udpeget. Kontakt er ikke opnået. Formanden rykker igen.
6.3. Indretning af gård Status fra Morten – der indhentes pt. priser på pergola.
6.4. Altangruppen.   Åbent hus 3/9 kl. 19 for interesserede i altan til gårdsiden. Simon fra AAB deltog.
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.     19/9/2019 1900 Ordinært medlemsmøde 7/10/2019 1800 kontorvagt Steen. 7/10/2019 1830 bestyrelsesmøde