Referat af ekstraordinært afdelingsmøde 2/6-2022

Afdeling 9, mødet blev afholdt i Haraldssalen, Lyrskovgade 4

16 fremmødte beboere, 32 stemmesedler udleveret.

Dagsorden

1) Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Steen Bolbroe Jørgensen, som enstemmigt blev valgt til dirigent. Hanne ønskede herefter at stille et modforslag om udsættelse af mødet, på grund af manglende information til alle beboere inden der indkaldes til et nyt møde. Der blev stillet et mistillidsvotum til Steen Bolbroe Jørgensen som herefter trådte til side og forsamlingen stemte på Palle til at tage dirigent rolle.

2) Valg af stemmeudvalg

Ikke relevant da der kun var 16 fremmødte

3a) Hannes modforslag om nyt møde

8 for, 24 imod, forslaget faldt.

3) Godkendelse af ekstrabevilling

22 for, 6 imod, 4 undlader. Forslaget om tillægsbevilling på 650.000 til færdiggørelse af beboerlokale, kontor og udgang fra køkken til gård vedtaget.