Referat bestyrelsemødet 18. februar 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 18. februar 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK 4/2
Møde med afd. 54   og antenneudvalg omkring vores fremtidige antenne forhold. OK 4/2
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde. OK 18/2
Indkommen post/e-mails. Intet
Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager (fakturaer ogmangellister), beboersager, backup af vores   beboerkartoteker, mv. Fakturaer (Michael)Mangellister (Hanne + Palle)Beboersager (Henrik)Backup beboerkartotek (Henrik)
Beboersager. Lukket punkt.
Opfølgning af projekter. Hovedtrappe. Møde   med Seifert 18/2 2013. Licitationsmateriale tilstilles Havnegade til juridisk   godkendelse. Herefter udsendes til udvalgte. Palle spørger Seifert hvilke fem   leverandører, der skal udsendes til.Ny tekniker i   Havnegade David Rosenstadt møde i afd. 9 den 4/3 kl. 1700Køkkenprojekt, installationsgennemgang ved   Seifert, Palle; Gert. Palle arranger.Kælderprojekt 14/11 2012 – endelig kontrakt   vedr. vand/kloaklås og lyskasser udsendt. Palle rundsender og beder   bestyrelsesmedlemmer svare tilbage om OK. Palle rundsender igen.
Ny ventilator motor på loftet. Motor 24+26 er   defekt.Bravida har   tilbudt ny motor til 14.500 kr.Palle indkøber   (via Gert).
Elektriker Palle undersøger   om døgnvagt og weekendvagt.
Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan. Udsat til næste   møde
Ferie – Gert Gert ferie uge 6   og 13+14 ( 25/3 til 5/4).
Forsikringssager: Michaels mail af 1,   11. Falck. Status efter Dan har taget over. Udsat til næste møde
Kontorvagter +   afd. bestyr. møde 4. marts kl. 1830.   Mødestart kl. 1700 med David fra Havnegade.