Referat bestyrelsesmøde 4. marts 2013

Dagsorden til bestyrelsesmøde 4. marts 2013 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energirapport og restanceliste.  OK; Enhedsbudget foreslås reguleret ned, OK
Godkendelse af referat fra sidste   bestyrelsesmøde.  OK
Indkommen post/e-mails.  Medlemsmøde 10/9 Michael Bendixen, afd. 7   fra OB er bekræftet. 

Skema vedr. huslejeregistret udfyldes   elektronisk af Palle.

 

Arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. ved,   flyttesager(fakturaer ogmangellister),   beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

Erklæringer om kattehold og tilladelser i   henhold til den individuelle råderet,

f. eks. opsætning af vaskemaskiner.

 

Tilladelse til opsætning af vaskemaskiner.   Kopi lægges i hængemappe (Hanne)Gerts skal huske to datoer (tilladelse +   kontrol).

 

Katteholdsmappe, kopi af tilladelse sættes i   mappe (Hanne)

 

Fakturaer (Michael)

Mangellister (Hanne + Palle)

Beboersager (Henrik)

Backup beboerkartotek (Henrik)

Beboersager.  Lukket punkt
Opfølgning af projekter. Hovedtrappe, udkast til licitationsmateriale   er til juridisk gennemsyn hos Havnegade. 

Kælder, sikring af kloaker: 1. møde afholdt   med Øens Murerfirma og rådgiver Klaus Nielsen. Tidskema start primo marts   slut medio april. Licitationbud ca. 600.000 kr. (er sendt pr. mail til   bestyrelsen undtagen til kassereren).

 

16 lyskasser, heraf 12 lyskasser i   projektet. Fmtl. bliver der råd til de sidste fire lyskasser.

 

Køkkenprojektet. Seifert har lavet   stikprøver af vores installationer. Det ser fint ud. Hvis behov for   reparation, kan disse gennemføres uanset nyt køkken er opsat.

 

Køkkengruppen (uden bestyrelse) indkaldes   til møde for at beslutte antallet af køkkenmodeller samt navne herpå (Svane,   Vordingborg mv.) kvalitet af materialer mv. kan overvejes. Det forudsættes at   køkkengruppen sætter sig i forbindelse med arkitekt Seifert for at sparre.

 

Ny elektriker Palle undersøger om døgnvagt og weekendvagt.   Ifølge Gert har kandidat nr. x døgn / weekendvagt. Palle chekker.
Ejendomsfunktionær. Arbejdsplan.  Udsat til næste møde
Forsikringssager: Status.  Udsat til næste møde
Kontorvagter og datoer for næste møder.  15. april kl. 1830. Mødestart kl. 1700 med   David fra Havnegade.1. april er kontoret lukket grundet på af   påske. Erstatningskontorvagt 8. april. 1830. (Palle og Dan)
Forslag til næste møde Granskning af konto 115 istandsættelse af   flyttelejligheder.