Vinduer, pudsning, regn og kondens

Pudsning

Vinduespudsning er netop startet i første prøveopgang og vil snart begynde at bevæge sig rundt om ejendommen i samme retning som vinduer er skiftet.

Regn og kondens

Vi vil gerne opfordre alle beboere til at tænke over så vidt muligt at holde vinduer lukket, eller trukket ind, når det regner kraftigt. Også vores trappevinduer håber vi at beboere føler et fælles ansvar for at lukke.

Vores gode rådgiver på vinduesprojektet har sendt os følgende opfølgning på de meldinger der var omkring vand/fugt mellem de koblede rammer.

Godt råd er at se på om hasper skal strammes lidt – se pkt. 2 herunder.

Jeg har efter afdelingsmødet modtaget en skriftligt udtalelse fra Frovin vedr.:

  1. Vand mellem rammer når det regner
  1. Kondens mellem rammer

Frovin udtalelse:

Ad pkt. 1: – Mht. vand mellem rammerne når vinduet har være åben i regnvejr:

”Der er afstand imellem rammerne så luften kan cirkulere, og regnvand vil derfor fordampe i løbet af noget tid.

Hvis der er meget vand, og man holder rammen åben i regnvejr ofte, anbefaler vi at tørre det væk, da vandet jo ligger længere tid mellem rammerne end udenpå vinduet.”

Ad pkt. 2: – Dug og kondens mellem rammerne:

”Dette problem kan i de fleste tilfælde afhjælpes ved at stamme anverferne (dreje dem en halv eller en hel omgang)

Rammerne er ikke justeret 100% fra fabrikken, så det kan være nødvendigt at efterspænde anverfere og at sikre rammen lukker helt tæt ind til karmen og klemmer tætningslisten.

Hvis ikke rammen lukker tæt, kan der sive varm luft indefra, ud og blande sig med den koldere luft mellem rammerne. Kondensen vil opstå og dug vil så ligge sig på indersiden af det udvendige enkeltlags glas.

Hvis duggen sidder udvendig på enkeltlags glasset, er det grundet luftfugtigheden som ofte er ret høj i morgen timerne på denne årstid. Dette kan ikke afhjælpes, men duggen skal fortage sig i løbet af formiddagen.”