Bilag til afdelingsmødet 5/9-2023

4) Regnskab

5a) Køkken via kollektiv råderet

5b) Altaner, forslag og budget

5c) Brandgennemgang

5d) Gårdrenovering

6) Driftsbudget 2024

8) Gårdlaug/ plantekasseudvalg