Forfatter: admin

 • Den grimme ælling…

  Den grimme ælling…

  Hjørnet ved ejendomskontoret/beboerlokalet er blevet frigjort for den uskønne indpakning og fremstår nu næsten færdig. Man kan igen passere på fortov omkring hjørnet. Der bliver foretaget en behandling/oxidering som vil få de nye mursten til at fremstå patinerede så de bedre falder sammen med de gamle sten.

 • Flaskecontainere fulde

  Der står en i Ejderstedgade overfor nr 20 som man kan bruge i mellemtiden.

 • Hvad koster et brusebad

  Bolius har lavet en artikel som fortæller lidt om hvad et brusebad koster. Interessant uanset at vi deles om regningen i afdeling 9.

 • Genbrugscentral

  Vi nedlægger genbrugscentraler i gården. Årsagen er at vi ofte ser ting som har været stillet til genbrug ligger spredt i gården. Benyt i stedet genbrugscentral på Sønder Boulevard 137.

 • Endelig indkaldelse til ordinært afdelingsmøde 2021

  Afholdelsen af det ordinære afdelingsmøde er med forbehold for stigninger i smittetryk og/eller ændret lovgivning. Det ordinære afdelingsmøde kan blive udskudt på grund af COVID-19 situationen. I henhold til Boligforeningen AAB’s vedtægter § 14 indkaldes til ordinært afdelingsmøde De midlertidige regler på boligområder omkring brug af fuldmagt på afdelingsmøder og muligheden for at kræve forhåndstilmelding…

 • Referat af bestyrelsesmødet 16/8-2021

  Stikprøve kassekladde Kontrolleret, godkendt og arkiveret i Docunote. Afdelingsmødet 16/9 Emner til formand? Eller kasserer/bestyrelsesmedlemmer generelt? Efterlysning på hjemmeside/Facebook?Invitation til interesserede om at komme til b-møde. Skriftlig årsberetning?Vi noterer emner. Altan-regulativ se fx hos afd. 1Rolf laver udkast. Vedligeholdelsesreglementet er godkendt i 2012Vi kigger på det og noterer emner som skal ændres. Støj i gårdenRolf…