Byvandring/borgermøde i Carlsberg Byen

Tag med tirsdag d. 22/9-14 og brug din mulighed for at blive hørt.

Vi mødes på hjørnet af Ny Carslberg Vej og Vesterfælledvej kl. 18:15.

Efterfølgende afholdes borgermøde kl. 19-21 i Carlsberg Byens lokaler, Olivia Hansens Gade 2. Der serveres en sodavand.

Carlsberg lokalplan forslag