Dagsorden til beboermøde 2014

Det årlige ordinære beboermøde afholdes tirsdag den 16/9-14 kl. 19 i beboerlokalet, Ny Carlsberg Vej 37.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent.
 2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning.
 3. Orientering om regnskab 2013.
 4. Indkomne forslag:
  a) Forslag til beboerlokalet. (Claus Bundgård)
  b) Forslag om hundehold. (Dina Ørnbæk & Sidsel Staun)
 5. Godkendelse af afdelingens driftsbudget 2015
 6. Valg til bestyrelsen (alle valg gælder for 2 år):
  a: Kasserer: Michael Hyttel går efter tur – modtager genvalg
  b: 2 bestyrelsesmedlemmer: (Henrik Normann-Hansen og Steen Lykking Larsen går efter tur – modtager genvalg)
  c: 1 Bestyrelsessuppleant
 7. Eventuelt

Hver husstand har 2 stemmer. Stemmeretten kan kun udøves af myndige husstandsmedlemmer. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Interesserede vil kunne hente det store afdelingsregnskab for 2013 og stort budget for 2014 på kontoret.

Mød op gør din indflydelse gældende.