Referat bestyrelsesmødet 3. december 2012

Dagsorden til bestyrelsesmøde 3. december 2012 AAB afd.9.

 

Referat

 

Kassekladde, energiforbrug, restanceliste OK; Flot; Gennemgået.
Forventningsafstemning hjemmeside Steen forklarer:
Referat fra sidste bestyrelsesmøde 12/11/2012 Dan spørger Ulla, Willis om hvad   bygningsforsikringen dækker  over.
Indkommen post/emails a)        Afdelingsmøde 2013 10/9 2013 kl.   19:00 Palle tilmelder dato på aabnet.b)        Tilfredshedsundersøgelse.   Kasserer udfylder.
Repræsentantskabsmøde Ny incassopolitik i AAB:Huslejerestancer: 1.rykker tre hverdage   efter forfald.2.rykker er 14 dage efter 1 rykker samtidigt   et brev om ophævelse af lejemålet.Sagen til advokat 5 dage efter anden rykker.

Der opkræves gebyrer,

 

Flyttelejlighedsrestancer:

1 rykker dagen efter betalingsfrist

2 rykker 10 dage efter 1. rykker

3. rykker 10 dage efter rykker 2

Advokat plus RKI opskrivning 20 dage efter   rykker 3.

 

 

Fremtidsikring af boligafdelingger:

Tidssvarende boliger (især i ældre   boligmasse)

Støtte fra landsbyggefonden til   helhedsplaner og minihelhedsplaner.

 

Arbejdsgange i bestyrelsen Skydes til næste møde.
Beboersager Lukket punkt
Opfølgning af projekter c)        Kælderprojekt,   afleveringsforretning onsdag 5/12.d)       Nyt trappeprojekt forelægges af   privat ingeniørfirma, der er engageret af Teknisk afd. i Havnegade.e)        Afløb i gl. vaskekælder. Der er   afholdt licitation. Udføres af vinder når kontrakt er indgået med Havnegade.   Ole fra Klaus Nielsen er bygherrerådgiver.f)         Køkkenprojekt. Møde 10/12 kl.   1700 med Serdar fra Havnegade. Gert inviteres til mødet.
Ejendomsfunktionær. Mus-samtale;   arbejdsplan. Skydes til næste møde.
ForsikringssagerFalck se mail 1/11 Skydes til næste   møde
Ny elektriker Lukket punkt.
Næste bestyrelsesmøde inkl. kontorvagt. Mandag 7/1 kl.   18:30