Referat af bestyrelsesmødet 4/1-2021

1.a) Energiopfølgning b) Årligt DV planmøde  Ingen bem.Driftskoordinator Chr. Rosenquist vil vende tilbage med forslag til dato for DV-møde
2.Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmødeSe nedenfor
3.Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk     
3.1KontoråbentKontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
3.2Rotter i gårdenDer er ikke siden ultimo november set rotter i gården.   Aktionen afblæses.
3.3Varmemester på varmekursus 14. januar 2021Til orientering
3.4.15/12/2020 Falck har rykket for betalingFormanden har bedt Falck indsende elektronisk faktura. Er anvist til betaling
3.5.Kommunen har varslet store prisstigninger, da sortering af plast; pap mv. ikke er tilfredsstillende.   Kommunen har 27/11 afleveret nye skilte om sortering til opsætning.Varmemester har opsat relevante skilte på eller nær skraldcontainere og skraldsug.   I anledning af kommunens varslede prisstigninger grundet forkert sorteret skrald, skriver Pernille opslag på dansk og engelsk.  
4.Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.Intet
5.0  Beboersager: Lukket punkt. 
6Projekter 
6.1Vinduesprojekt    Licitationsproces i gang 15/1/2021 frist for indgivelse af tilbud fra fem tilbudsgivere.  
6.2Maleristandsættelse af hovedtrapper. Tilbud modtaget fra Maler-JohnGodkendt. Forventes udført januar 2021.
6.3Opskuring af trapper.Godkendt afventer malers klarmelding.
7.1Datoer for næste møder  Kontortid hverdage kl. 0730-08:00 1/2/2021 1700 bestyrelsesmøde