Referat af bestyrelsesmødet 2. februar 2015

1. Kassekladde, energirapport, vand OK, OK, OK
2. Opfølgning af referat fra sidste bestyrelsesmøde. Hanne arbejder fortsat på indkøb af møbler til beboerlokalet.

 

 

3. Dato for afdelingsmøde. Onsdag den 23/9/2015 kl. 1900
4. Indkommen post/e-mails. Havnegade beder om DV-plan tilbagemelding på hvilke beløb, der skal overføres fra 2014 til 2015.

 

Konto 116 gennemgået. Kasserer undersøger aktivitet 129 for fejlbogføring.

Og aktivitet 146 terrazo afsat 1517000 chekkes til byggeregnskab for trappeprojekt.

 

 

5. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen. F.eks. vedr., flyttesager (fakturaer og mangellister),

forsikringssager, beboersager, backup af vores beboerkartoteker, mv.

 

Kvitteringer for nøgler og vaskekort drøftes på næste møde.

 

6. Beboersager og erhvervslejemål.

 

Lukket punkt

 

Aktivitetsudvalg:

Arrangerer fastelavnsfest for børnene 15/2 fastelavnssøndag. Ønsker at låne lokalet.

Budgetramme som sidste år.

7. Opfølgning af projekter, trapper, køkkenmodernisering, Fiberby, hovedtrapper. Vedligeholdelse af vores badeværelser. Asfaltering i gård, ventilation. Kloakker mv.

 

Trapper:

Opslagstavler er i prototypeproduktion hos Dansign i Glostrup.

Prototype bestilles med større gribehul.

 

Kloakker – badeværelser – Lyskasser – ventilationskanaler:

Dawid har lavet renoveringsrapport. Arbejdet igangsættes med tilbud i januar 2015. Palle og Gert deltager i projektmøde.

 

Dawid er i gang med at producere tilbudsarbejde.

 

Rottespærre opsættes;

 

Plus badeværelser (fuger) (dørtrin efter behov (træ)) Fuger under dørtrin skal fornyes. Fuger ved synlige rørgennemføringer. Fuge mellem gerigter og fliser er ofte gulfarvet pga. alder.

 

plus to lyskasser i gården

 

+ventilationskanaler (renses)

 

8. Rengøring Kontrakt indgået med Andersen til ikrafttræden 1. februar 2015.
9. Forsikringssager. OK
10. Kontorvagter og datoer for næste møder. 2. marts 2015 1830.

Kontorvagt 2. marts 2015 1800 v/Hanne og Palle.