Referat af bestyrelsesmødet 3/2-2020

1. Kassekladde.   Webkassekladde   Energirapport   Sweco-rapport 2018   5.års gennemgang hovedtrapper – afventer besked fra AAB, Simon,´.   Tilbud fra VVS om vedligeholdelse i varmecentral.   Sweco kontraktsforhold skal håndteres af afd.bestyrelsen jf mail 200107 fra Ronnie       ok
ok
strøm, vand over niveau i dec 2019, men varme er i niveau,Sweco har sendt supplerende rapport 200116 1226 og anbefaler Danfoss ECL mv. – se pkt. f) nedenfor.Simon oplyser at 5-års tidspunktet er forpasset 13.7.2019, men mener ikke at afd. kunne have fået erstatning for de to defekte lamper se mail 200115 1237. Tages til efterretning.I) VVS er bedt om et detaljeret tilbud på Danfoss ECL styringsrobot – modtaget 200202 2211. Formanden beder om et samlet tilbud fra VVS. Formanden beder om Simons vurdering. II) Vi beder AAB vurdere tilbuddet. Formanden tager kontakt til sweco om ophør af kontrakt.  
2. Opfølgning på referat fra sidste bestyrelsesmøde Se nedenfor
3. Indkommen post/e-mails.   Afdelingens mailadresse: afd9@aab.dk      
3.1 Rapporter omkring effektivisering er lagt i docu-note NøgletalsrapportAnalyse af timepriser for elektrikere og VVS Se mail 200106 1054 fra AAB  
3.2 Kontoråbent Kontortid den første mandag i måneden afskaffes. Beboere henvises til morgenkontortid mellem kl.0730 og 0800 på alle hverdage.   Beboere kan endvidere altid skrive mail eller brev til afd.bestyrelsen, benyt gerne afd9@aab.dk  
4. Bestyrelsesforhold og arbejdsgange i bestyrelsen.  
5.0   Beboersager: Lukket punkt.  
6 Projekter  
6.1 Vinduesprojekt + Altanprojekt     Potentielle rådgivere er på besigtigelse 14/1 kl. 09:00 – er gennemført. Afventer tilbud.  
6.2 162 badeværelseslamper (min. 1 meters afstand til bruser) (ipx4 mærket) er eventuelt ulovligt opsat i 1995 i forbindelse med badeværelsesrenoveringen.     Formanden beder en elektriker vurdere om lampen er lovlig i forhold til regelsættet i 1995.   Elektriker vil gennemføre åstedsforretning gennemføres 9/12 2019 i udvalgte boliger. Åstedsforretning gennemført. Vurderingsrapport er modtaget januar 2020. Formanden efterspørger en kopi af dispensationen hos Sikringsstyrelsen.  
6.3. Indretning af gård     Morten drøfter med Gert.
6.4. Varmemålere til fjernaflæsning – opsættes på radiatorer – gamle nedtages. Varslingsbrev fra Ista er sendt til alle beboere med dato og klokkeslæt primo marts.    
7.1 Kontorvagter og datoer for næste møder.   2/3/2020 1830 bestyrelsesmøde
17/9/2020 Afdelingsmøde