Vaskereservation opdateret/ flyttet 30/6-2023

Vores online vaskereservation som kan tilgås på http://vask.aab9.dk flyttes pr. 30/6-2023 til https://mielelogic.com.

Man kan fortsat benytte adressen http://vask.aab9.dk som viderestiller til den nye.