Månedsarkiv: marts 2014

Referat af beboermøde 19. marts 2014 om budget/finansiering af tilslutning til Fiberby

1. Valg af dirigent og referent

Mødet blev erklæret for lovlig indkaldt. Palle (formand) blev valgt som dirigent og Steen (bestyrelse) blev valgt som referent. 24 husstande var mødt frem, der hver fik udleveret 2 stemmesedler uanset størrelse, således der i alt blev udleveret  48 stemmesedler.

2.  Afstemning om internet

Steen fremlagde projektet som tidligere var vedtaget –med den forskel, at der nu foreligger et formelt anlægsbudget, som er en forudsætning for at kunne gå videre.

Det blev præciseret og tegnet på tavlen, at forbindelsen afleveres over hoveddør og det påhviler beboeren at betale for en router eller kablet forbindelse videre herfra.

Efter en del spørgsmål og svar blev forslaget sat til afstemning og vedtaget af et flertal af de fremmødte. 42 stemmer for og 6 stemmer imod.

Bestyrelsen vil nu indgå aftale med Fiberby.

Når datoer for installation mv. kendes vil beboerne blive orienteret.

Installationen forventes tidligst påbegyndt i maj måned, når trapperenoveringen er fuldført.

Beboermøde om budget for Fiberby

Alle beboere indkaldes hermed til afsteming om anlægsbudget for tilslutning til Fiberby  onsdag d. 19. marts 2014 kl. 19:00 i Kulturhuset i Lyrskovgade.

Anlægget kommer til at betyde en boligafgiftsstigning på 17 kr. pr. måned over 10 år  for alle lejemål uanset om man vælger at tilslutte sig eller ikke.

Vil man tilslutte sig til Fiberby koster det yderligere 103 kr. pr. måned for en 50/50 Mbps forbindelse.

Hent orientering afstemning om Internet 2014

Hent anlægsbudget